ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Dưới đây là những điều khoản được áp dụng cho học viên và đối tác của Khaiphongchatgpt.

Một khi bạn đã đăng ký tham gia trên Khaiphongchatgpt.com, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này.

Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Thông tin tài khoản cá nhân

 • Khi đăng ký tài khoản Khaiphongchatgpt, để được hỗ trợ nhanh chóng, bạn cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin: Họ tên, Email, Số điện thoại.
 • Bạn cần đăng nhập vào email cá nhân để xác nhận thông tin. Chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt khóa học, thông báo chương trình khuyến mãi, xác nhận đổi mật khẩu,… vào địa chỉ email của bạn. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết khi có xảy ra các sự cố xảy ra với tài khoản.

Điều 2: Việc bảo mật thông tin

 • Bạn có trách nhiệm tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Khaiphongchatgpt sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, Khaiphongchatgpt buộc phải cung cấp những thông tin này theo quy định pháp luật.
 • Bạn có quyền sở hữu các khóa học theo điều kiện gói đã đăng ký.
 • Bạn không được download video, không được chia sẻ video lên Internet với bất kỳ hình thức nào. Nếu vi phạm, tài khoản của bạn sẽ bị khoá và bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 • Khaiphongchatgpt có thể gửi thông báo tình hình học tập, chương trình khuyến mãi (nếu có), thông báo khóa học mới sắp ra mắt để học viên quan tâm có thể đăng ký ngay để được ưu đãi. Tuy nhiên trong trường hợp bạn không muốn tiếp tục nhận thư, bạn hoàn toàn có thể chủ động huỷ nhận tin.

Điều 3: Nghiêm cấm sử dụng dịch vụ với các hành vi dưới đây

 • Sử dụng bất kỳ công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào các dịch vụ, khóa học trong hệ thống Khaiphongchatgpt.
 • Phát tán hoặc tuyên truyền cổ vũ các hoạt động phát tán, can thiệp và phá hoại nội dung các bài học trên hệ thống của Khaiphongchatgpt ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.
 • Sử dụng chung tài khoản: với việc trên 2 người cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.
 • Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào: chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, …
 • Hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của Khaiphongchatgpt.
 • Bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị sắc tộc.
 • Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, khóa học trong hệ thống Khaiphongchatgpt dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào.
 • Cấm mua bán chuyển nhượng tài khoản, khóa học của Khaiphongchatgpt.
 • Mạo danh Khaiphongchatgpt ảnh hưởng đến uy tín của Khaiphongchatgpt, gây sự nhầm lẫn cho các học viên và đối tác theo bất kỳ phương thức nào (dùng địa chỉ email, tên miền website, fanpage có chữ Khaiphongchatgpt)
 • Khi phát hiện những hành vi trên từ tài khoản của bạn, Khaiphongchatgpt có quyền tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản (bao gồm việc khóa tài khoản) hoặc sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

THANH TOÁN

Điều 4: Thanh toán định kỳ

 • Chương Trình Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động  (“Chương Trình”) của Khaiphongchatgpt là một tiện ích thanh toán tự động cho phép thanh toán các hóa đơn định kỳ bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
 • Khi thành viên đăng ký thành công Chương Trình, Khaiphongchatgpt sẽ tự động ghi nợ vào tài khoản đã đăng ký để thanh toán theo định kỳ.
 • Chủ Thẻ có trách nhiệm đảm bảo rằng Chủ Thẻ có đủ hạn mức tín dụng và Thẻ đang trong tình trạng tốt tại thời điểm thanh toán hóa đơn tự động.
 • Khaiphongchatgpt có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ giao dịch thanh toán hóa đơn tự động nào mà không có nghĩa vụ phải thông báo cho Chủ Thẻ trong các trường hợp: số dư quá hạn, Thẻ bị khóa, bị đóng hoặc trong tình trạng quá hạn, Chủ Thẻ đã hủy Đơn Đăng Ký hoặc hủy bỏ Thẻ. Trong các trường hợp này, Khaiphongchatgpt sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà Chủ Thẻ có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, vì lý do từ chối hoặc hủy bỏ các giao dịch thanh toán hóa đơn tự động trên. 
 • Chủ Thẻ có thể tự Huỷ Đăng Ký/ Kích Hoạt Lại chương trình thanh toán hoá đơn tự động tại mục “Thông Tin Thanh Toán” trong trang quản lý tài khoản.
 • Trong trường hợp Thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc bị thay thế, thanh toán hóa đơn tự động đã đăng ký sẽ được tự động chuyển qua cho các thẻ thay thế (nếu có). Nếu Thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp không được thay thế, thanh toán hóa đơn tự động sẽ tự động chấm dứt mà không cần phải thông báo trước cho Chủ Thẻ. Đối với các trường hợp không được quy định trong điều khoản này, bất kỳ sự thay đổi nào về số Thẻ sẽ dẫn đến việc tự động chấm dứt dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động và Chủ Thẻ sẽ được yêu cầu đăng ký mới.
 • Khaiphongchatgpt có toàn quyền sửa đổi và bổ sung những Điều Khoản và Điều Kiện trên tại từng thời điểm mà Khaiphongchatgpt cho là phù hợp.
 • Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Hội viên và Bản Điều Khoản và Điều Kiện này, Bản Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng trong chừng mực Bản Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng đối với việc thanh toán hóa đơn tự động.

HỦY THỎA THUẬN VÀ CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN 

Điều 5: Huỷ thoả thuận hợp tác 

Bất kỳ hoạt động gian lận hay các hành vi vi phạm một trong các điều khoản nói trên sẽ dẫn đến việc dừng thỏa thuận hợp tác, hoặc cao hơn là khóa tài khoản và hủy mọi kết quả đạt được tại Khaiphongchatgpt.com mà không cần thông báo trước.

Điều 6: Về việc cập nhật điều khoản

Khaiphongchatgpt có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào nhằm cập nhật những chính sách mới nhất. Các cập nhật mới, quan trọng sẽ được thông báo và gửi email tới các đối tác liên quan.